6 gratis verktyg för att testa hastigheten på din hemsida

Att ha en snabb hemsida är ett måste. Faktum är att om hemsidan laddar långsammare än 3 sekunder så har de flesta besökarna redan lämnat hemsidan.

Besökare på webben blir också allt otåligare och de vill ha information snabbt och enkelt. Därför har Google i många år betonat att det är viktigt att ha en snabb hemsida. En långsam hemsida driver bort kunder och syns sämre på Google.

Därför är det viktigt att mäta en hemsidas hastighet både på mobil och datorer.

Som tur är det lätt med dessa fem verktyg, som också ger förslag på hur du kan snabba upp hemsidan.

Det kan vara en bra idé att testa flera av verktygen, eftersom de alla mäter hemsidans hastighet på lite olika sätt.

1. PageSpeed Insights

Google page speed insights testa hastighet hemsida
Testa hemsidans hastighet med Google PageSpeed

Detta är Googles egna verktyg för att testa hastigheten på hemsidor på mobil och datorer.

Om du får bra poäng med detta test så har du verkligen gjort allting rätt! De flesta hemsidor får bara runt 60 poäng på datorer och 10-30 poäng på mobil, om ens det.

Det är väldigt svårt att få höga poäng med detta verktyg eftersom Google har så strikta regler då det gäller hemsidors hastighet.

Google rekommenderar t.ex. att mobilversioner av hemsidor borde använda Accelerated Mobile Pages (AMP). Eftersom att många inte vet detta, eller inte kan ta i bruk AMP eftersom det är svårt, så får hemsidor oftast låga poäng för mobilenheter i detta test. Detta gäller speciellt hemsidor som använder en sidbyggare eller WordPress.

2. GTmetrix

gtmetrix testa hastighet hemsida

GTMetrix är möjligtvis det mest använda verktyget för att testa en webbsidas hastighet. Det är lätt att förstå varför — Testet är väldigt grundläggande och det ger också tips på hur du kan förbättra hemsidans hastighet. Därför rekommenderar jag att du åtminstone borde använda detta test.

3. Geekflare

geekflare testa hemsida hastighet

Detta är ett test som jag rekommenderar starkt.

Du får inte bara information om hemsidans hastighet, utan också om annat viktigt, som hemsidans struktur, sökmotorvänlighet och säkerhetsrisker. Det finns inte många gratis hastighetstest som är lika snabba och utförliga.

Rapporten är lättläst och den har länkar där du kan läsa om hur du kan göra ändringarna och hur mycket snabbare hemsidan kan bli om du gör ändringarna.

4. Uptrends

uptrends testa hemsida hastighet

Med detta test kan du se hur snabbt hemsidan laddar i olika länder och på mobil och datorer.

Uptrends ger information om hur snabbt hemsidan laddar, sidans storlek, vilka http-begäran som gjordes då hemsidan laddades, rekommendationer om hur hemsidan kan snabbas upp och ett diagram som visar hur länge varje http-begäran tog.

Uptrends har servrar i många olika städer i Europa och USA. Om du har besökare från flera olika länder är detta verktyg ett lätt sätt att testa att hemsidan laddar snabbt också för dem.

5. Dotcom-Monitor

dotcom monitor mät webbsida hastighet

Med Dotcom-Monitor kan du testa hemsidans hastighet på flera ställen i världen samtidigt med endast ett test.

Om du har en internationell kundbas kan du enkelt se var hemsidan laddar långsammast.

Testet visar också hur snabbt hemsidan laddar första och andra gången hemsidan besöks. Det kan vara bra att veta eftersom att hemsidan vanligtvis laddar långsammast första gången den besöks.

6. Web Page Test

webpagetest testa hemsida hastighet

Detta är ett till verktyg som du kan använda för att testa hur snabbt hemsidan laddar med olika enheter på olika platser i världen.

Du kan välja att köra testet med olika smarttelefoner, paddor och datorer. Du kan också välja vilken kontinent du vill att testet ska köras ifrån.

Om du har besökare runt om i världen är detta ett bra test för dig.

Få fler besökare genom att snabba upp hemsidan

Att snabba upp hemsidan är en viktig del av att förbättra användarupplevelsen för besökaren. För att snabba upp din hemsida måste du först använda ett verktyg som kan berätta hur du kan snabba upp hemsidan.

Snabba hemsidor håller kvar besökarna på hemsidan längre och de syns också bättre på Google. Börja med att testa din hemsida utförligt för att snabba upp den redan idag!

Content